Gel pro svary na ocelích se zrcadlovou povrchovou úpravou SAF WELD L

663 

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0192 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501

Bezpečný čistící gel pro svary na ocelích se zrcadlovou povrchovou úpravou nebo s povrchovou úpravou se saténováním

PROČ

SAF WELD L je výrobek ve formě gelu, takže velmi dobře přilne k podkladu, a to i ve svislých polohách. Tento výrobek nekape, a protože se pomalu odpařuje, zůstává plně účinný i pro delší období.

Z hlediska funkčních parametrů zaručuje SAF WELD L:
Účinnost v případě svarů TIG a MIG.
Bezpečnost: nemění reflektivní vlastnosti ocelových povrchů.
Nevytváří na površích kovů barevné skvrny.
Na opracovávaných površích nezanechává stopy a šmouhy či bílé linie.

Praktická litrová láhev s bezpečnostním šroubovacím uzávěrem zabraňuje nebezpečí i při těch menších haváriích, ke kterým by mohlo docházet neobratnou manipulací, pokud by se používaly velké nádoby opatřené uzávěry, které se nešroubují, ale jen nasadí.

JAK

Aplikujte malé množství produktu SAF WELD L přímo na ošetřovaný svar s použitím kartáče s přírodním vlasem. Ponechejte působit přibližně po dobu půl hodiny a pokud možno zabraňte přístupu přímého slunečního záření. Odstraňte vlhkou utěrkou lehkým odrhnutím. Pokud bude potřebné, zopakujte toto ošetření.

Normálně je na TIG svarech potřebné aplikovat toto ošetření pouze jedenkrát. V případě MIG svarů se může doba aplikace prodloužit až na trvání jedné hodiny nebo i delší, i když my v těchto případech
doporučujeme pracovat v půlhodinových cyklech s odstraňováním produktu z povrchu svaru po každé třicáté minutě působení.

Vždy používejte ochranné rukavice určené pro práci s kyselinami.

KDE

Na svarech TIG /MIG ocelí se zrcadlovou povrchovou úpravou nebo s povrchovou úpravou saténováním.

Kód výrobku Dodávaná množství Balení
776.001 Láhev 1 litr Karton 12 lahví

 

Technický list