Koncentrovaný sanitační detergent pro vzduchotechniku SANIFICANTE 5 kg

632 

Katalogové číslo: ELMFAREN Kategorie: ,

Popis

V důsledku svého složení bez uhličitanu sodného  nebo alkálií je tento produkt ideální pro čištění delikátních směrovacích klapek v odpařovacích jednotkách klimatizací, které se běžně vyrábějí z hliníkových slitin a jsou proto silně citlivé na agresivní činidla ať již bazická či kyselá. Je také ideální pro čištění pylových filtrů, které se čistí ponořením nebo jednoduše ostříkáním. Silného baktericidního a protiplísňového účinku je dosaženo specifickým složením na bázi kvartérních amonných solí  a silných sanitačních přísad doporučených Italským Ministerstvem Zdravotnictví  pro přesně tento účel.  Jemná a příjemná vůně borovic přispívá k požadovanému účinku, zejména při  udržování všech vzduchotechnických zařízení v perfektně čistém stavu a bez kontaminace. Je vynikající jak pro prevenci, tak pro systematická ošetření. Čištění odpařovače a ventilačních klapek: Naředěný produkt na požadovanou koncentraci (normálně 1:3 až 1:10 ve vodě) nastříkejte na odpařovač; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut a potom opláchněte.  Poté spusťte zařízení tak, aby kondenzační voda, která se automaticky vytváří, vymyla produkt. Čištění pylových filtrů:Ponořte filtr do 25% vodného roztoku produktu SANIFICANTE; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut; potom opláchněte.   Alternativa je že tentýž roztok bude nastříkán na filtr v jeho pracovní pozici a znečištění a zbytky činidla budou vyfoukány ven stlačeným vzduchem.Sanitace odpařovače a filtrů: Po vyčištění odpařovačů a/nebo filtrů  podle postupu uvedeného výše aplikujte na povrchy stejný roztok produktu ale tentokrát neoplachujte.  Výborného sanitačního účinku je dosaženo i tehdy, jestliže se produkt použije výhradně jenom jako detergent k omytí. Vzduchotechnické zažízeníKlimatizace a klimatizační jednotkyChladící jednotky

Výrobce/Dovozce: FAREN