Nepěnivý odmašťovač pro průmyslové myčky DGR-P 10 kg Faren

2 655 

(109.06 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0107 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P260, P264, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310

Nepěnivý odmašťovač pro průmyslové myčky komponent

DGR-P je zcela inovovaný produkt v technologii chemické údržby pro profesionální čištění omyvatelných povrchů a mechanických strojírenských komponent.

PROČ
DGR-P byl specificky vyvinut pro odmaštění mechanických komponent naftových a benzinových motorů, k mytí kovových částí před jejich lakováním nebo dalším zpracováním a pro čištění železných a ocelových výrobků obecně. DGRP je alkalický detergent, který nevyvolává korozi na většině slitin lehkých kovů, když se použije ve správném naředění.
Hlavní výhody:

  • ekonomický (ředí se vodou ve vysokých poměrech až 1:100)
  • výborná odmašťující schopnost
  • nepění (ani při intenzivním míchání)
  • speciální přísady zabraňují usazování vodního kamene
  • ideální pro použití v mycím stolu Faren, tunelové myčky, podlahové mycí stroje, bubnové pračky a ultrazvukové čištění komponent
  • nevyžaduje oplachování

Poznámka: Vždy si ověřte kompatibilitu DGR-P se slitinami lehkých kovů před jejich použitím na součástkách.

JAK
Mycí stroje pro součástky
Nařeďte s vodou v poměru 1:80 až 1:100 (jeden díl DGRP na 80 až 100 dílů vody) a ohřejte roztok na teplotu 50 až 60°C. Produkt má vynikající trvanlivost a zůstává aktivní, a to i tehdy, když je značně kontaminován oleji, tuky a vosky.
Bubnové pračky
1 litr produktu na 80 až 100 litrů vody horké nebo studené
Ultrazvukové mycí stroje
Použijte 20 % roztok (ředění 1:4)
Stroje na mytí podlah
Nařeďte s vodou v poměru 1:10 až 1:30 (v závislosti na stupni znečištění) přímo v nádrži stroje pro mytí podlah. V tomto případě se teplá voda nevyžaduje. Upozornění: V případě použití na voskovaných podlahách může dojít k odstranění vosku.

KDE
Autodílny a Autoservisy
Kovovýroba
Čistící firmy
Lakovny
Elektromechanické dílny

BALENÍ
Kód v ýro bk u
Dodávaná mno žství
Balení
131.010
Kanystr 10 litrů
1 kanystr

Kód v ýrobk u Dodávaná množství Balení
131.010 Kanystr 10 litrů 1 kanystr

Technický list DGR-P