Sleva

Ochranný lubrikant s  teflonem PTFE GREASE 400 ml Faren

281 

Množstevní sleva

MnožstvíSleva
2 +3%
5 +5%
Katalogové číslo: FAR0178 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P264, P280, P302+P352, P332+P313, P362, P410+P412

Teflonový lubrikant ve spreji

PTFE GREASE je ochranný lubrikant na bázi polytetrafluoretylenu.

PROČ
PTFE GREASE je lubrikant na bázi teflonu s následujícími vlastnostmi:

  • Vynikající adhese
  • Vynikající odolnost proti tření a mechanickému namáhání
  • Lubrikační a kluzný účinek
  • Tepelná odolnost až do teplot vyšších než 200 °C
  • Odolný proti většině alkálií a kyselinám
  • Velmi tenká mezní vrstva (tloušťka pouze několik mikronů)
  • Neodpuzuje nátěry nebo lepidla
  • Bez barvya zápachu

PTFE GREASE je rozsáhle využíván jako lubrikant pro malé mechanické sestavy; jako ochranný prostředek pro licí formy; při různých aplikacích v automobilovém sektoru a v sektoru lisování kovů, plastů a gumy. Používá se pro údržbové operace ve všech sektorech. Je výbornou alternativou silikonových mazadel, kde následné zpracování, jako je třeba natírání, vylučuje použití silikonů.

JAK
Krátce protřepejte a aplikujte ze vzdálenosti asi 20 cm na ošetřované místo.

KDE
Údržba strojů a zařízení
Lisování plastů a kovů
Automobilový průmysl

BALENÍ

Kód výrobku Dodávaná množství Balení
989.003 Sprej 400 ml Karton 12 kusů

Technický list PTFE GREASE