Rozpouštědlo pro odstraňování tmelů, lepidel a žvýkaček SHARK 400 ml

431 

(18.15 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0201 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312

Rozpouštědlo pro odstraňování tmelů, lepidel a žvýkaček

SHARK je rozpouštědlo ve spreji, které je určeno pro rychlé odstranění těsnění a zbytků po těsnění, zejména v sektoru automobilů a sektoru sanitárních zařízení.

PROČ
SHARK je vysoce účinný v odstraňování těsnících hmot, hmot blokujících závity šroubových spojů, tmelů, lepidel, téru, pryskyřic atd. Obsahuje vosky, které zajišťují jeho ulpění na povrchu a zpomalují rychlost odpařování, a proto jej lze použít i na svislých površích.

POZOR: před použitím produktu je nutné vyzkoušet jeho kompatibilitu (snášenlivost) s podkladem. Rychle napadá všechny běžné laky a některé umělé hmoty!!. Při práci je nutné zvlášť pečlivě zabránit kontaktu s pokožkou.

JAK
Sprej důkladně protřepejte a aplikujte na ošetřované místo. Vyčkejte po dobu 5 až 30 minut dokud se těsnění nerozpustí nebo nezměkne. Odstraňte zbytek škrabkou a očistěte rozpouštědlem

KDE
Automobilový sektor
Sanitární zařízení, Vodo-Topo-Plyn

BALENÍ

Kód výrobkuDodávaná množstvíBalení
937.004Sprej 400 mlKarton 24 kusů

Technický list SHARK

Další informace

Hmotnost0.380 kg