Suché dielektrické rozpouštědlo pro elektroniku SAF CLEANER 400 ml

456 

(19.26 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0188 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P264, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312

Suché dielektrické rozpouštědlo pro elektroniku

SAF CLEANER v kapalné formě (L) nebo ve formě spreje (S) je nehořlavé bezpečné rozpouštědlo, určené pro čištění a odstranění oxidace z libovolného typu elektronického nebo elektromechanického zařízení.

PROČ
Dielektrické vlastnosti výrobku dovolují použít tento produkt na „živých“ obvodech, což nabízí významnou výhodu v praktickém použití, funkčnosti a bezpečnosti. Rychle vysychající výrobek je ideální všude tam, kde se vyžaduje totální čištění bez ochranných nebo lubrikačních komponent.
SAF CLEANER čistí, odmašťuje a odstraňuje oxidaci ze všech elektrických a elektronických zařízení , jako jsou desky tištěných spojů, serva, dálkové spínače, desky koncovek, tištěné okruhy, integrované obvody atd. Je ideální pro odstraňování deoxidačních tavících past po pájení komponent na tištěné obvody. ideální pro údržbu spojitého svařování drátem jak v mechanických, tak v elektronických aplikacích. Nepoškozuje plasty ani lakové povlaky.
Odmašťuje a rozpouští karbonové depozity na elektronických kontaktech a obnovuje správné napětí. SAF CLEANER je dielektrický až do 50,000 Voltů ve vzdálenosti 1 cm. Proto může být použit na „živých“ obvodech.

JAK
SAF CLEANER S (sprej)
Nastříkejte silně s použitím prodlužujícího nástavce, v případě potřeby s využitím stlačeného vzduchu pro odfoukání přebytku produktu.
V případě obzvlášť znečištěných desek obvodů s usazenými depozity opakujte operaci podle potřeby.
SAF CLEANER L (kapalina)
Aplikujte pomocí štětce, nízkotlakým postřikovačem nebo ponořením s využitím komponent mycí nádrže nebo ultrazvukové myčky.

POZNÁMKA: Pro kontrolu kompatibility (snášenlivosti) produktu s různými plasty použijte tabulku připojenou k tomuto technickému listu produktu.

KDE
Elektronika, elektrotechnická a elektromechanická zařízení
Oprava a údržba elektrických strojů
Opravy domácích elektrických spotřebičů
Elektrikáři

BALENÍ

Kód v ýrobkuDodávaná množstvíBalení
SAF CLEANER L
301.030
Sud 30 litrů1 sud
SAF CLEANER S
901.003
Aerosol 400 mlKarton 12 kusů

Technický list SAF CLEANER