Univerální repelent vody REPEL 5 kg Faren

2 852 

(120.44 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0181 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P210, P301+P310, P331, P405, P501, P261, P280

REPEL je univerzální repelent vody.

Chrání proti vlhkosti a vodě. Také chrání povrchy proti namrzání, řasám, plísním a kyselým deštům.

REPEL je ideální pro:

  • betonové a cihlové povrchy
  • sloupy a obklady
  • břidlice, vápence a travertin
  • dále např.mramor a granit

Balení:

Kód výrobkuDodávané množstvíBalení
1PK750Láhev 750 mlKarton 12 lahví
1PK002Láhev 2 litryKarton 6 lahví
1PK005Kanystr 5 litrůKarton 4 kanystry

REPEL je odolný proti UV záření, dále udržuje přirozenou barvu a nežloutne.

Před aplikací si pozorně přečtěte technický list kvůli správnému použití.

Technický list REPEL: