Vazelína na bázi mědi pro vysoké teploty (sprej) COPPER GREASE 400 ml Faren

212 

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0142 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P264, P280, P302+P352, P332+P313, P362, P410+P412

Vazelína na bázi mědi pro vysoké teploty (sprej)

COPPER GREASE vazelína ve formě spreje obsahující disperzi mikronizované mědi, odolná vysokým teplotám nad hodnotou 1000 °C.

PROČ
COPPER GREASE je svými ochrannými vlastnostmi a schopností zvyšovat odolnost ke sváření obzvláště vhodný pro všechny aplikace vyžadující velmi vysoce svaru odolný, antikrorozivní a lubrikační výkon za podmínek vysokých pnutí, které se vyskytují v přepravě,
v petrochemickém průmyslu a v dalších oblastech.
COPPER GREASE nevysychá a zůstává účinný i ve vlhkých a salinických prostředích. Kromě toho poskytuje stejně vysoký výkon při teplotách překračujících 1000 °C a to z něj činí jedinečný výrobek v této oblasti. Je ideální pro procesy injekčního lisování plastů a gumy, odlévání kovů
a pro mazání extrakčních tyčí. Je vynikající pro prevenci svaření svorníků s válcovou hlavou, pro napojovaná kolena odsávacích potrubí a pro servomechanismy hořáků nebo kotlů. Nevytváří kaly ani usazeniny a úspěšně odpuzuje vodu, prach a nečistoty.

JAK
Po řádném protřepávání spreje (minimálně jednu minutu) aplikujte na ošetřované místo. Při aplikaci dbejte, aby aplikované množství nebylo příliš velké a nevytvářely se kapky.

KDE
Slévárny
Průmysl zpracování kovů a plastů
Klempířství, vytápění, ventilace a klimatizace
Stavba lodí a člunů
Odlévání do forem
Strojírenství motorů

BALENÍ

Kód v ýrobku Dodávaná množství Balení
910.003 Sprej 400 ml Karton 12 kusů

Technický list COPPER GREASE