Sorbenty

V průmyslových provozech, ve strojírenství, v domácnosti či kdekoliv jinde může občas dojít k úniku nebezpečných kapalin. Tyto kapaliny mohou ohrožovat lidské zdraví, životní prostředí nebo způsobit vážná poranění. Když už k takové havárii dojde, je třeba rychle reagovat a nebezpečné látky a kapaliny okamžitě zlikvidovat. Jak ale dostat rozlitou, zdraví škodlivou tekutinu jako je např. kyselina, louh, olej, lak nebo jed, z povrchu bezpečně a bez vážnějších následků?
Na to zní jednoznačná odpověď. Použijte superabsorbent SNOW od firmy Faren. Proč právě tento prášek a ne jiný? To vám hned vysvětlíme.
Práškový superabsorbent SNOW účinně absorbuje jakoukoliv kapalnou nebo polokapalnou látku z libovolného povrchu. Absorbuje všechny organické, anorganické, syntetické a přirozené tekutiny způsobem, že tekutinu opouzdří a zachytí ji uvnitř části nasypaného prášku. Tomuto jevu se říká křemíkové opouzdření a na rozdíl od konvenčních absorbentů tekutinu zcela pojme a vysuší. I když je materiál povrchu nerovný a pórovitý, odstraní se veškerá kapalina a povrch zůstane perfektně suchý a čistý bez nutnosti dalšího omývání. Kromě perfektně zvládnutých absorbčních schopností přípravek SNOW jednoznačně vede v ekologické bezpečnosti k životnímu prostředí. Uvádí se, že přípravek SNOW je inertní, což znamená, že nereaguje s žádnou z látek, kterou absorbuje. Tím, že je přípravek amorfní(bez struktury) a inertní zároveň nemá žádné škodlivé účinky k prostředí a nevyžaduje žádný speciální postup ohledně likvidace. Určitě stojí za zmínku i ekonomický aspekt užití tohoto skvělého absorbentu. Produkt poskytuje vynikájící sorbční schopnosti – trojnásobek až desetinásobek své vlastní hmotnosti. Znamená to, že 80 g tohoto výrobku absorbuje 250 g laku nebo 600 g uhlovodíkového rozpouštědla. Superabsorbent SNOW s porovnáním s běžnými sorbenty má 5x – 15x vyšší sorbci. SNOW je velice lehký, litr jeho objemu váží 250 g. Velké plus se taky přičítá možnosti jeho opakovaného použití, dokud jeho dutá konstrukce není zcela saturována (což je jednoduše viditelné).
Vyzkoušejte inertní amorfní prášek SNOW od firmy Faren, který v odstraňovaní nebezpečných tekutin činí hotové zázraky.

Zobrazuji všechny 3 výsledky