Čistící krém pro nerezové oceli POLOX 250 ml Faren

224 

Katalogové číslo: FAR0176 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P280, P391, P405, P501, P272, P273

Čistící krém pro nerezové oceli

POLOX je detergent; krém obsahující specifické aktivní tenzidy, rostlinná rozpouštědla extrahovaná z pomerančových slupek, ochranné oleje a lešticí činidla

PROČ
POLOX nemá kyselé složení a proto neničí nerezové oceli, zejména oceli s povrchovou úpravou saténováním, které jsou nejcitlivější na agresivní chemické látky. Když se používá správným způsobem, nezanechává zbytky a má přitom vynikající detergenční a odmašťovací vlastnosti. Velmi jemné abrazivum (brusný prostředek) umožňuje renovovat i ty opravdu nejvíce zašlé povrchy tím, že je zbaví depozitů a oxidačních filmů. Silikonový olej obsažený v produktu chrání kov a zanechává jej v zářivém lesku

KDE
Pracovní povrchy
Chladírny
Poklopy odsávačů
Trouby
Dřezy a výlevky
Dodavatelé servisu čištění
Dodavatelé vybavení do obchodů
Opravny kávovarů
Loděnice
Obecně cattering

Technický list Polox