Detektor plynové netěsnosti MET 400 ml Faren

139 

Katalogové číslo: FAR0163 Kategorie:

Popis

MET je nejjednodušší a nejúčinnější metoda řešení problémunmikroskopických plynových netěsností. Jeho působení se zakládá nanelementárním principu expanze plynu v kapalině, která je hustější nežndotčený plyn: kapalina zachytí plyn, který vytvoří bubliny a ty se stanounviditelné. Přesně tak pracuje náš produkt. MET je směs velmi jemnýchnaktivních tenzidů schopných vytvářet velmi jemné filmy. Je-li aplikován nanpodezřelý mikroskopický lom, potom i velmi malá plynová netěsnost vytvořínv produktu MET malé, ale viditelné pěnové bublinky přetrvávající a trvalenprodukované, jež odhalují existenci netěsnosti. MET je tudíž schopennodhalení netěsností už při několika milibarech tlaku, který by jinak nemuselnbýt vnímán.nJAK Na základě jeho složení může být produkt MET použit dvěma způsoby:nBez protřepání sprejenProdukt je uvolňován v kapalné formě. To je ideální způsob bezprostředníhonověření existence mikroskopické netěsnosti. Produkt je aplikován tam, kde tonje požadováno a obsluha musí pouze vyčkat po dobu několika vteřin a potomnzkontrolovat zda se vytváří bubliny, či ne.nJestliže se sprej roztřepá, je MET dávkován ve formě kompaktní, vysocenlepivé pěny. To je ta nejlepší metoda pro kontrolu velkého počtu bodů naráz.nMalá množství pěny jsou aplikována na všechna příslušná místa. Pěna senpřilepí k podkladu, postupně se rozpouští a vytváří tenký film aktivníchntenzidů. Jakmile byl produkt aplikován na všechny dotčené body, musí senpouze zkontrolovat mikroskopické netěsnosti, počínaje od prvníhonošetřovaného bodu s opakováním itineráře. MET lze použít pro kontrolunnetěsností na vysokoteplotních potrubích, vertikálních potrubích nebo nanpotrubích připojených ke stropu.nKDE Okruhy obsahující LPG (kapalný plyn), metan, kyslík, dusík, stlačený vzduch.nCO, CO2, helium, argon atd.nUtěsněné chladící systémy používající freon.nTurbo-kryty v přeplňovaných