Odstraňovačí kávových usazenin z pákových kávovarů Faren BREAK 750ml

143 

5 skladem

Katalogové číslo: FAR0071 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P260, P280, P303+P361+P353b, P305+P351+P338, P310, P501, P2

Přípravek pro čištění pákových kávovarů

BREAK je kapalný přípravek, který byl specificky vyvinut pro odstraňování všech forem karbonických usazenin a kávového tuku z filtrů, trysek a skupinových hlav pákových kávovarů.

Break je v souladu s HACCP a splňuje tedy nejvyšší požadavky na čištění a hygienu

Na co lze Break použít?

Filtry a držáky filtrů, trysky, skupinové hlavy

Technický list BREAK

Další informace

Hmotnost 0.9 kg