Rozpouštědlo na čištění brzd BRAKE CLEANER 400 ml Faren

183 

(7.41 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Již zítra na vaší adrese – Produkty skladem odesíláme v den objednávky pokud je objednávka zadána do 11:00 hod

Možnost vrácení zboží do 30 dnů

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0097 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P264, P271, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312

Rozpouštědlo na čištění brzd

BRAKE CLEANER je rychle se odpařující rozpouštědlo s vynikajícími odmašťujícími vlastnostmi a schopnostmi odstranění usazenin.

PROČ
BRAKE CLEANER slouží jako kompletní a účinné rozpouštědlo a čistící prostředek pro odstranění olejů a vazelín, čímž se docílí rovněž odstranění depozitu prachu. Jeho rychlé odpařování spolu s výkonem aerosolové trysky jej činí ideální produkt pro údržbu brzdového systému jakéhokoliv vozidla nebo motocyklu.
BRAKE CLEANER je vysoce účinný pro čištění jak kotoučových tak i bubnových brzd. Obecně řečeno kotoučové brzdy se v automobilovém sektoru stávají stále oblíbenější. Je to typ brzd, který se skládá z destiček z relativně měkkého materiálu přitlačovaných čelistmi na příslušný kovový disk, který je tvrdý a je koncentricky připevněný na hřídel.
Tímto přitlačením se vyvolá brzdný účinek. Je proto důležité, aby sestava disku a destiček v čelisti byla perfektně čistá a v žádném případě by neměla obsahovat zbytky z odpařených olejů anebo ferodo prášků vyprodukovaných běžným opotřebením brzd.

JAK
V dostatečném množství nastříkejte na celou sestavu brzd.
BRAKE CLEANER lze použít i na lakovaných čelistech, protože nepoškozuje lakovaný povrch.

POZNÁMKA: Po každé operaci na brzdovém systému se vždy doporučuje otestovat vaše brzdy a to opakovaně před zahájením normálního běžného používání vozidla v každodenním provozu.

KDE
Brzdové systémy na komerčních vozidlech, autech, motocyklech a mopedech libovolného typu, značky a modelu.

BALENÍ

Kód v ýro bk uDodávaná mno žstvíBalení
997.003Sprej 400 mlKarton 12 kusů

Technický list BRAKE CLEANER