Víceúčelové rozpouštědlo KUTRON 400 ml Faren

216 

(8.74 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Již zítra na vaší adrese – Produkty skladem odesíláme v den objednávky pokud je objednávka zadána do 11:00 hod

Možnost vrácení zboží do 30 dnů

2 skladem

Katalogové číslo: FAR0153 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P270, P271, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P312, P362, P3

Víceúčelové rozpouštědlo

KUTRON je v kapalné formě (L) a ve formě aerosolu (S), je to víceúčelové rozpouštědlo kombinující pět základních
charakteristik potřebných při každé z operací údržby.

PROČ
1. Penetrační a uvolňující účinek
Z důvodu své velmi malé povrchové tenze a příslušných aditiv je KUTRON schopen penetrace a to dokonce i v těch nejobtížnějších situacích, kde difunduje mezi kontaktujícími se povrchy. Naruší rez a další typy oxidace a to spolu s jeho změkčující schopností dovoluje uvolňovat depozity organické povahy a usnadňuje očištění ošetřovaných částí.
2. Repelent vlhkosti s efektem vypuzení vody
Pomocí svých odvodňujících složek KUTRON nejen že odpuzuje vodu a vlhkost poté, co ulpěl na površích, ale eliminuje rovněž vodu tam, kde je již přítomna a to tak, že ji vypudí a zaujme její místo.
3. Ochranný účinek
Jakmile produkt KUTRON vypudil vodu a ostatní nečistoty, potáhne povrchy inertní ochrannou vrstvou, odolnou vůči alkalickým nebo kyselým korozním činidlům, tato vrstva je však jednoduše odstranitelná použitím libovolného rozpouštědla.
4. Mazací výkon
Frakce parafinových olejů obsažená v KUTRONU způsobuje již uvedený ochranný efekt a má rovněž lubrikační účinek.
5. Odmašťující účinek
KUTRON je také vynikajícím čistícím prostředkem s obsahem vysoce rafinovaných uhlovodíků. Je účinný na soli organického původu (kaly, oleje, vazelíny, vosky), ale nepoškozuje nátěry, laky nebo plasty. Je kompatibilní s o-kroužky a těsněním. Sprej s KUTRONEM funguje také
v převrácené orientaci s ventilem dolů.

JAK
Jako uvolňující činidlo
V nadbytku aplikujte na část, která se má uvolnit, vyčkejte po dobu 5 minut a poté pokračujte s provozem.
Pro odmaštění
Aplikujte ve formě aerosolu nebo v kapalné formě štětcem nebo hadříkem. Může být rovněž nanesen ponořením do nádrže (viz Mycí stůl větší).
Pro ochranu, eliminování vlhkosti nebo mazání
Aplikujte tolik, kolik je potřeba a v případě potřeby přebytek produktu odstraňte vzduchovou tlakovou pistolí. Pokud používáte KUTRON ve formě aerosolu, používejte vždy speciální aplikační nástavec (ušetříte)

KDE
Veškeré údržbářské operace v průmyslu, hobby a domácnosti

BALENÍ

Kód v ýro bk uDodávaná mno žstvíBalení
408.005 (KUTRON L)Kanystr 5 litruKrabice 2 kanystry
950.003 (KUTRON S)Sprej 400 mlKarton 12 kusů

Technický list KUTRON