Deoxidační detergent pro nerezové oceli a karosérie DEOXISOL 25 kg Faren

9 129 

Katalogové číslo: FAR0104 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101, P102, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353b, P305+P351+P338, P310, P501, P304+P340, P264

Deoxidační čistící prostředek pro nerezové oceli a karosérie

DEOXISOL je specifický detergent pro čištění a odstranění oxidačních produktů z nerezových ocelí. Je vhodný jak pro leštěné výrobky se zrcadlovou povrchovou úpravu nebo broušené povrchy.

PROČ
DEOXISOL je nepatrně kyselý a je ideální pro ošetřování nerez ocelových povrchů jako je zařízení ve výrobnách vína a mlékárnách, pro konečné čištění fermentačních nádrží, tepelných výměníků, pasterizačních zařízení apod.

Hlavní výhody:

  • je koncentrovaný a proto ekonomický
  • je bez nepříjemných zápachů
  • jednoduché použití
  • rychle a účinně odstraňuje oleje, mastnoty a zbytky mořících past
  • zanechává povrchy čisté, zářivé bez otisků a skvrn
  • zabraňuje oxidaci
  • oplachuje se vodou, nevyžaduje však vysoušení

Ve všech sektorech zahrnujících použití tabulí z nerezové oceli je nepřetržitá potřeba kompletovat výrobní proces etapou mytí, kterou se odstraňují veškeré oleje a mastnoty a současně se zdokonaluje vzhled povrchu tak, aby výrobek z oceli měl zářivý lesk a nebyl poznamenán otisky prstů nebo oxidačními či korozními skvrnami.

JAK
Nařeďte ve vodě v poměru 1:2 až 1:10 podle situace. Aplikujte pomocí nízkotlakého postřikovače. Ponechte působit nezbytnou dobu (obvykle postačuje 5 až 10 minut) a poté důkladně opláchněte vodou. Nedoporučuje se produkt používat na přímém slunci aby se zabránilo rychlému odpařování. Pokud to není možné, udržujte všechny povrchy po vyžadovanou dobu zvlhčené roztokem detergentu. Produkt je dobře snášen a to i v uzavřených prostorech.

KDE
Výroba z nerez ocelí
Autokaroserie
Vinařské a mlékárenské zařízení
Pekárny, cukrárny a výrobny potravin