Zinek pro retušování ve spreji Faren ZINC 400ml

253 

(10.39 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Katalogové číslo: FAR0050 Kategorie:

Popis


Věty o nebezpečnosti:
H222 H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 H315 Dráždí kůži.
H319 H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P321, P332+P313, P337+P313, P362, P410+P412

Zinkový sprej lesklý (98% zinku)

ZINC (sprej)
ZINC SFUSO (kapalný)

Zinek v kapalné verzi a ve formě spreje slouží jako ochrana povrchu kovů před korozí a oxidací. Podstatou ochrany je zinkový prášek se zrnem ve velikosti mikronů a čistotou převyšující 98% nanášený v disperzi se směsí vhodných syntetických pryskyřic.

PROČ

ZINC ve spreji je především určen pro profesionální retušovací práce na galvanizovaných kovových površích a výrobcích – jinými slovy výrobků, které byly pozinkovány z využitím elektrolytického nebo žárového procesu zinkování. ZINC v tekuté formě se využívá jako alternativa ke skutečnému zinkování: je ideální pro ochranu středních a velkých povrchů nebo velmi velkých konstrukcí.
V předchozím odstavci je ZINC popsaný jako ochranný produkt. To by mohlo vést k myšlence, že je ekvivalentní lakování – jinými slovy obvyklý nátěr ve spreji. Skutečnost je zcela jiná. Pro vysvětlení – lak je směs, ve které je barevný pigment přidáván do pryskyřic. Na druhou stranu ZINC je kombinací pryskyřice a prášku z kovového zinku. Z tohoto důvodu by měl být považován za profesionální retušovací pomůcku pro zinkované výrobky.

Hlavní charakteristiky

Povrchová úprava má zářivý lesk v praxi identický s povrchovou úpravou dosaženou galvanicky. Vytváří silný pružný lakovaný plášť schopný odolávat teplotám do 300 °C. Když se použije pro retušování, stává se postupem času matnější a barva povrchu je stejná jako povrchu dosaženého elektrolytickou galvanizací nebo žárovým zinkováním. Retuš splývá s okolím.
Dva lehké nástřiky ZINCu zajistí vynikající ochranu proti atmosférickým činitelům, zabrání korozi a oxidaci.
ZINC je suchý na dotek po 90 sekundách a k jeho vytvrzení dochází po cca 12 hodinách (v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti).

JAK

ZINC ve spreji:
Povrchy by měly být čisté a zbavené koroze. Sprej řádně protřepejte, dokud neuslyšíte klepání míchací kuličky a poté třepejte ještě nejméně jednu minutu. Potom aplikujte nástřik ze vzdálenosti asi 20 cm. Po 1 až 2 minutách aplikujte druhý nástřik pokud možno pohyby křižujícími směr pohybů prováděných při prvním nástřiku.

ZINC SFUSO ve formě kapaliny
Povrchy by měly být čisté a bez koroze. V této formě je produkt dodáván ve vědru se širokým hrdlem pro usnadnění míchání a dosažení homogenní disperze zinkového prášku: kov má tendenci sedat na dno láhve, dobře proto rozmíchejte s použitím elektrického míchadla nebo vrtačky a míchejte nejméně 10 minut. Potom odeberte požadované množství a vědro bezpečně uzavřete. Může být aplikován pomocí štětce nebo nastříkán ruční pistolí. Nenechávejte vědro zbytečně otevřené: voda nebo postačí i pouhá vlhkost vzduchu mohou změnit barvu produktu a redukovat schopnost pryskyřice ulpět na povrchu.

KDE

  • Zpracování kovů
  • Údržba strojů a zařízení
  • Vytápění a klimatizace
  • Stavební průmysl
  • Autoservisy a autolakovny
  • Loděnice
  • Veškeré údržbářské operace

BALENÍ

Kód výrobku Dodávaná množství Balení
951.003 400 ml aerosol ve spreji karton 12 ks
951.005 5 litrové vědro (na objednávku) karton 2 ks
951.001 1 litrová plechovka karton 16 ks

Technický list ZINC