Faren F4 víceúčelový uvolňovací prostředek 400 ml

210 

(8.48 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

Již zítra na vaší adrese – Produkty skladem odesíláme v den objednávky pokud je objednávka zadána do 11:00 hod

Možnost vrácení zboží do 30 dnů

4 skladem

Katalogové číslo: FAR0333 Kategorie: , ,

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P210, P211, P251, P410+P412, P264, P280, P304+P340, P312

Mazivo – ochrana proti korozi

Produkt vytváří odolný film, který slouží jako ochrana proti vodě, mrazu,vlhkosti, rzi a oxidaci. Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti. Vytváří tloušťku filmu přibližně 0,00050 cm. Dle testování ochrana proti vlhkosti selhává až po cca 1000 hodinách. Antikorozní zkouška prováděná formou solné mlhy je negativní až po 50 až 100 hodinách. F4 zajišťuje ochranu 1 rok pro součásti, které jsou ošetřeny tímto produktem a jsou skladovány uvnitř, 6 měsíců pro materiál uložený ve venkovním krytémskladu a 15-30 dní pro materiál skladovaný venku bez zastřešení.

Uvolňovací kapalina

Výrobek rozpouští rez a všechny ostatní druhy oxidace, což usnadňuje uvolnění jakéhokoliv zatuhnutého, zrezivělého nebo zmrzlého komponentu nebo mechanismu. Jakmile je mechanismus uvolněn, vlastnosti maziva F4obnoví jeho plnou funkčnost.

Odpuzovač vody a vlhkosti

Výrobek vytváří ochrannou vrstvu mezi povrchem a vlhkostí, čímž eliminujeproblémy, které může způsobit kontakt s vodou (zejména zkraty způsobené vlhkostí).

Čistící kapalina

Jeho vzorec umožňuje jeho použití k čištění všech povrchů, odstranění mastnot a špíny a zabránění tvorbě oxidační vrstvy. Je vynikající při odstraňování dehtu, pryskyřic a zbytků hmyzu z karoserie.

Produkt je bezpečný pro všechny běžné materiály.

Guma a plasty

F4 byl testován na nejrůznějších a nejčastěji používaných typech pryže a plastů na trhu a nebyly zaznamenány žádné viditelné účinky zhoršení.
V některých případech může u některých druhů pryže docházet k rozšíření-protažení, POUZE však jsou-li ponořeny do výrobku po dlouhou dobu. Před použitím je vždy vhodné otestovat kompatibilitu na části povrchu

Kovy

F4 lze bezpečně používat na jakémkoliv druhu kovu a oceli.

Textil

Textil, jako je vlna, nylon a bavlna, mohou být výrobkem lehce zabarveny(skvrny). Tyto skvrny lze odstranit pomocí jakéhokoliv odstraňovače skvrn dostupného na trhu.

Barvené (lakované) povrchy

Po styku s výrobkem nebyly na lakovaných površích zaznamenány žádné účinky a změny.