Ochrana kovových povrchů před rzí a oxidací Faren GALVEX 400ml

227 

(9.24 EUR vč. DPH - Zaplatit v EUR můžete při platbě převodem)

3 skladem

Katalogové číslo: FAR0052 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102, P210, P211, P251, P261, P271, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P312, P321

Ochranný sprej na bázi zinku a hliníku

GALVEX je produkt skládající se z disperze zinkového a aluminiového prášku ve vázající pryskyřici. GALVEX je určen pro ochranu kovových povrchů před rzí a oxidací a je rovněž ideální k retušování pozinkovaných výrobků u nichž byla vrstva zinku narušena.

PROČ
GALVEX ochraňuje kovové povrchy před rzí a oxidací a je rovněž výborný jako primer (podklad) na kovových površích před jejich dalším natíráním či lakováním. Je rovněž ideální pro ošetření předtím galvanizovaných materiálů na nichž vrstva zinku byla ochuzena v důsledku výrobních procesů (řezání, broušení, probíjení). V takových případech GALVEX obnovuje ochranný kovový film.

Kombinace zinkového a aluminiového prášku vytváří obzvlášť vysoký lesk, a je proto vhodný pro retušování elektrolyticky, nebo za horka. Je odolný teplotě 150 – 200 °C. GALVEX může být v případě potřeby dále natírán barvou či lakován.

JAK
Před použitím sprej pečlivě protřepejte a poté aplikujte ze vzdálenosti asi
20 cm. Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Po zaschnutí, které trvá asi 2 minuty, aplikujte druhý nástřik pro zvýšení ochrany. Nástřik je suchý na dotek po 90 sekundách a po jeho kompletní polymerizaci, ke která nastane po 12 hodinách je povrch odolný proti otěru.

KDE

  • Opravy a údržba
  • Konstrukční práce s kovem
  • Autoservisy
  • Zámečnické dílny
  • Aluminiové a železné závěsy dveří a oken
  • Klempířské práce
  • Hobby

BALENÍ

Kód výrobku Dodávaná množství Balení
934.003 Sprej 400 ml Karton 12 kusů

Technický list GALVEX