Sleva

Olejová ochrana s vodoodpudivým účinkem AXOL GUARD DWA 25 L

8742 

Množstevní sleva

MnožstvíSleva
2 +3%
5 +5%
Katalogové číslo: FAR0089 Kategorie:

Popis

Věty o nebezpečnosti:

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210, P241, P243, P261, P271, P272, P280, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P312

Konzervační prostředek na bázi olejů s vodoodpudivým účinkem

AXOL GUARD DWA je olejová ochrana s vodoodpudivým účinkem ideální pro ochranu strojně opracovaných kusů, kovových komponent a matric, které jsou určeny ke skladování pod střechou ve skladech před jejich použitím nebo přepravou do míst jejich užití.

PROČ
AXOL GUARD DWA je vhodný pro ochranu ocelových matric, obrobků, kovových součástí a motorových bloků a hlav a obecně všech mechanických součástí strojů a nástrojů a to i tehdy, když jsou uloženy na nechráněných místech. Může být bezpečně aplikován i na lakované části jelikož je nenapadá. Má slámově žlutou barvu a je transparentní.

Aditiva odpuzující vodu dovolují úspěšné použití na vlhkých površích, jako jsou právě obrobené kusy zvlhčené vodní emulzí, nebo povrch matrice, která byla právě očištěna a opláchnuta.

Je velice ekonomický jeden litr produktu vytvoří film s tloušťkou přibližně 3 mikrony, postačující k ochraně 100m2. Poskytuje zaručenou ochranu proti korozi po dobu nejméně 3 měsíců, pokud jsou chráněné výrobky uloženy pod střechou. V případě krytých temperovaných hal a skladů zaručuje ochranu proti korozi po dobu nejméně 12 měsíců. Odstranění produktu z ošetřeného povrchu není potřeba.

JAK
AXOL GUARD se doporučuje používat neředěný. Před použitím důkladně promíchejte. Produkt se vyznačuje výbornou tekutostí a lze jej úspěšně aplikovat rozprašovačem, stříkací pistolí či štětcem.

KDE
Soustružnické a strojní dílny
Kovovýroba
Kováři a zámečníci
Slévárny
Lisování kovů, plastů nebo materiálů se skleněným vláknem

Pro usnadnění práce a manipulace nabízíme pro 25kg kanystry dávkovací výpustný ventil